veids.lv

FIZIKA - MATEMĀTIKA - DZĪVĪBA - APZIŅA

The mental Universe. The only reality is mind and observations, but observations are not of things. To see the Universe as it really is, we must abandon our tendency to conceptualize observations as things. Richard Conn Henry. NATURE|Vol 436|7 July 2005

Biocentrism by Robert Lanza with Bob Berman. Benbella Books, 2009.

Mindless Sensationalism: A quantum framework for conscioness ∗ Don N. Page CIAR Cosmology Program, Institute for Theoretical Physics Department of Physics, University of Alberta Edmonton, Alberta, Canada, 2001.

Physics today/april, 1985 Is the moon there when nobody looks? Reality and the quantum theory Einstein maintained that quantum metaphysics entails spooky actions at a distance; experiments have now shown that what bothered Einstein is not a debatable point but the observed behaviour of the real world. N. David Mermin

Quantum mechanics needs no consciousness. Shan Yu1, and Danko Nikoli´c1,2, 1 Department of Neurophysiology, Max Planck Institute for Brain Research, Deutschordenstr. 46, 60528 Frankfurt am Main, Germany. Published online 13 October 2011

The Myth of Quantum Consciousness, by Victor O. Srenger, 1993.

Quantum Cosmology and the Hard Problem of the Conscious Brain. Chris King Mathematics Department University of Auckland.

Critique of Quantum Enigma: Physics encounters Consciousness. Michael Nauenberg Department of Physics University of California, 2007.

ŠUMANA REZONANSE

Šūmana rezonanse

PAR AUTORU

Autora CV latviski

Autora CV angliski (english)

Autora svarīgākās zinātniskās publikācijas

Autors paškritiski par sevi kā fantastu, zinātnieku, izgudrotāju, konstruktoru

ALGAL-16

ALGAL-16.pdf - latviski

ALGAL-16.pdf - на русском

ALGAL-16: motivācija

Par ALGAL dziļāko pamatu

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: PULSA RITMA VARIABILITĀTE

Uz pulsogrammas datiem balstīta DIAGNOSTIKA (algprog014)

Histogramma (algprog015)

Viena kanāla pulsogramma (algprog001)

Relaksācijas vai meditācijas atbalsta programma ar pulsa variabilitātes atgriezenisko saiti (algprog012)

Gūstam pirmos reālos priekšstatus par savu galveno individuālo regulācijas ritmu - sākam to iepazīt un izpētīt, saprotam, ieraugām realitātē un tāpēc noticam, ka patiešām varam daudz ko darīt savā labā (algprog013)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: ELEKTRODERMOGRĀFIJA

EDR - fona stresa līmeņa atgriezeniskās saites programma (algprog016)

Viena kanāla elektrodermogramma (algprog002)

Divu kanālu elektrodermogramma (algprog003)

Elektrodermogrammas grafiks, kas mainās reizi 500 msek (algprog005)

Viena kanāla elektrodermogramma ar 500 msek intervālu un padziļinātu analīzi (algprog006)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - ieraksta programma (algprog007)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - datu analīzes programma (algprog008)

Viena kanāla elektrodermogramma, ieraksts ar taustu - mazāku ādas refleksogēno zonu speciālai izpētei (algprog009)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - datu ieraksta programma (algprog010)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - rezultātu analīze (algprog011)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: ĀDAS GALVANISKĀ REAKCIJA PLUS PLETISMOGRAMMA

Viena kanāla elektrodermogramma plus viena kanāla pletismogramma (algprog004)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: PROGRAMMAS PORTATĪVAJIEM ALGAL APARĀTIEM

Portatīvā treniņprogramma: klasisks pulsa palēnināšanas treniņš (algpor004)

Portatīvā treniņprogramma: iepazīstam un veidojam savu iekšējo pašregulācijas ritmu (algpor001)

Portatīvā treniņprogramma: iepazīstam un veidojam savu iekšējo pašregulācijas ritmu - augošas virtenes ar skaņu un gaismu (algpor002)

Portatīvā treniņprogramma: Vidējā pulsa optimizācijas treniņš ar mainīgu "setpoint" (algpor003)

Spontāno EDR skaits (algpor005)

Klasiska, ne pārāk jūtīga, bet ļoti stabila ĀGR programma (algpor006)

Apvienotais ādas galvaniskās reakcijas programmu bloks (algpor007-012)

TEORIJA: ĀDAS GALVANISKĀ reakcija

ĀDAS ELEKTRISKIE FENOMENI

Paralēlā nervu sistēma?!

TEORIJA: SIRDS RITMA VARIABILITĀTE

Sirds ritma variabilitāte (rus)

Smalkais veģetatīvais ritms

Kāpēc tas darbojas?

PIEZĪMES, HOBIJI, PRĀTA MEDITĀCIJAS

Veids - studija

Veids - brīviem brīžiem

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

CIENĪJAMĀS "veids.lv" APMEKLĒTĀJAS UN GODĀJAMIE APMEKLĒTĀJI!

Priecājos Jūs redzam šeit! Īsi pastāstīšu, ko Jūs šeit variet uzzināt, un varbūt atzīt par interesantu un sev noderīgu.

Vienkāršoti uzlūkojot, mums rodas priekšstats, ka pastāv stingrs dalījums starp mūsu domu un jūtu, tātad mūsu iekšējo pasauli, no vienas puses, un apkārtējo, priekšmetisko, materiālo pasauli, no otras. Patiesībā šī pāreja nav tik krasa, vismaz tai jomā, kas skar mūsu izjūtas un mūsu ķermeni. Mēs zinām no ikdienas pieredzes, ka domas un jūtas reizēm visai spēcīgi iespaido ķermeni: pie stresa paātrinās pulss, pieaug asinsspiediens, saspringst muskuļi. Mēs zinām, ka pastāv arī apgriezta sakarība, piemēram, atslābinot muskuļus var samazināt stresu.

Tā sadzīvē. Bet ir cilvēki, kas šo lietu pēta dziļi. Tie ir zinātnieki – neirofiziologi un psihofiziologi. Un ir par to atklājuši ļoti daudzas un noderīgas lietas. Piemēram to, ka ne domāšana, ne emocijas praktiski nemaz nevar pastāvēt, ja neatrodas nepārtrauktā mijiedarbībā ar ķermeni. Vienkārši sakot, galva izmanto ķermeni kā tādu rezonatoru, pastiprinātāju, skaļruni, kas tās radītās idejas, plānus, ieceres it kā izmēģinājumu poligonā aprobē ķermenī. Mēs to paši ne redzam, ne jūtam, priekš mums tas notiek zemapziņas līmenī. Pirms īstenot dzīvē kādu, pat visai vienkāršu, regulācijas taktiku, galva neriskē to uzreiz izdarīt realitātē, bet it kā veic tādu kā mācību izspēli neironu ķēžu līmenī. Piemēram, pirms izdarīt tādu pavisam vienkāršu lietu, kā pie noteiktas fiziskas, termiskas vai emocionālas slodzes noteiktā līmenī sabalansēt termoregulācijas reakcijas, tā pa priekšu to izspēlē ne tikai galvā, neironu tīklu līmenī, bet arī ķermenī, piemēram zemsliekšņa nervu impulsu līmenī. Ar vārdu sakot – liela daļa no tā, ko ikdienā cilvēks uzskata par ko tādu, kas varbūt izjūtams tikai kādiem atsevišķiem cilvēkiem ar sevišķām spējām, ir pieejama gluži reālai, objektīvai izziņai. Tikai cilvēka ārpuskārtas spējas aizstāj tehnika.

Tātad – mēs šo intriģējošo jomu varam izzināt divos veidos – subjektīvi un objektīvi. Katram veidam savi plusi un mīnusi. Objektīvā veida plusi ir tādi, ka šādi iegūta informācija kļūst par kolektīvu lietu – to var attīstīt daudzu prātu kopdarbs, kas gadsimtu gaitā atlasa vislabāko, un katru reizi var turpināt, pakāpjoties uz priekšteču pleciem. Subjektīvajam veidam vienam pašam viss jāveic, pie tam katru reizi sākot praktiski no nulles. Objektīvais veids iegūst objektīvu informāciju – tādu, ko citi var atkārtot un pārbaudīt. Subjektīvajam veidam tas atkrīt. Objektīvais veids var zināšanas izmantot, lai radītu aparātus un metodikas, kas ir cilvēkam noderīgi. Subjektīvajam šādu iespēju nav. Maza jēga par šīm tēmām rakstīt dzeju, gleznot gleznu vai sacerēt simfoniju. Subjektīvais vienmēr var teikt: man liekās, ka tā ir, un viņa teiktais var būt godīgs. Bet, ja subjektīvais saka: tā ir, tad tas tā nav vienkārša iemesla pēc. Vārdus “tas ir tā” mēs lietojam tad, ja mums nevis liekās, bet tas patiešām tā ir – reāli, dabā. Un to nosaka tikai viens – pierādījumi. Jo “tā ir” taču nav vis kaut kāds mistisks “tā ir un viss”, bet kas neiedomājami vienkāršāks un precīzāk definējams. Tas ir tas, ko uztver visi, nevis viens, un šo “visi” funkciju tad arī veic tā saucamie pierādījumi.

Šāds objektīvs, pierādīts, un tāpēc godīgs starpnieks starp miesu un garu ir tā saucamās psihofizioloģiskās reakcijas. Mēs par to visu parasti zinām maz. Mode ir tāda, ka mūs aizrauj subjektīvais. Mode nav slikta, tomēr nenāk par ļaunu paskatīties plašāk, daudzveidīgāk. Varbūt ieraudzīsiet tur ko tādu, ka gribēsies kaut mazliet pabaudīt arī ko reālāku, īstāku, dabiskāku. It sevišķi, ja saskatīsiet tur ko visai prozaiski praktiski noderīgu.

Ar šo tēmu es esmu bijis vairāk vai mazāk saistīts garus gadus. Es pats no tā visa ļoti daudz ko izmantoju ikdienā. Apstākļi bija tā sagadījušies, ka diezgan ilgu laiku biju no tā attālināts. Likās, ka nebūs vairs nekādu iespēju tikt atpakaļ. Un tad arī sapratu, cik tas viss ir nozīmīgi – veselībai, pašsajūtai, pašcieņai. Sapratu, ka man tas viss nepieciešams. Saņēmos, atsāku praktiski no nulles. Šis pēdējais gads bija man tāpēc ļoti smags, es ieliku ļoti daudz darba, izveidoju pilnīgi no nulles pilnīgi jaunu un oriģinālu koncepciju, kā arī aparatūras un programmu kompleksu – ALGAL-16. Dabīgi, ka to darot, visu laiku pilnīgi visu pārbaudīju un aprobēju uz sevis. Tā kā to ieceres daļu, kuras dēļ uzsāku šo lietu, esmu godam piepildījis. Pats jūtos daudz labāk, nu un ir liels gandarījums par paveikto. Dabīgi, ka tas ir tikai sākums, bet pilnībā pietiekošs, lai varētu nu jau dalīties ar citiem, un meklēt praktiskus ceļus, kā iet tālāk.

Ar vārdu sakot, priekš cilvēka zemapziņā, bet priekš speciālista neirofiziologa – neironu kopu līmenī norisinās dzīves modeļi, kurus iespējams ar ļoti prasmīgu, jūtīgu un arī visai asprātīgu aparatūru ienest šajā mūsu reālajā dzīvē. Tā kā tur tajā zemsliekšņa signālu pasaulē risinās ainas, kas ir paralēlas mūsu tveramajai ikdienai, bet satur arī daudzus tādus elementus, kas tā arī nekad neparādās jutekļu kontrolētajā pasaulē. To varētu simboliski dēvēt par vājo (zemsliekšņa) signālu pasauli. Pastāv daudzas iespējas šo pasauli ne tikai saprast (apmierinot zinātkāri, atverot jaunus gara apvāršņus), bet izmantot reāla labuma gūšanai – saglabāt, nostiprināt un uzlabot veselību, pašsajūtu, garastāvokli. Aicinu jūs šajā interesantajā un noderīgajā pasaulē, kas mūs apņem un iespaido ik brīdi, un kuru mēs lielā mērā spējam izzināt, apgūt, izjust, labvēlīgi sev noskaņot. Te atklājās daudz kas tāds, par ko mums varbūt bija tikai kādas tālas, neskaidras nojausmas. Piemēram to, ka slēptais sirds ritms iespaido smadzeņu darbību, lēmumu pieņemšanu un domāšanu. Vai to, ka pie lielāka sasprindzinājuma gandrīz pilnīgi izzūd šī smadzeņu balstīšanās uz ķermeni kā uz izmēģinājuma poligonu, vispār tiek atmests viss otršķirīgais, un visi spēki tiek koncentrēti vienīgajam, vissvarīgākajam uzdevumam. Daudz interesanta un derīga var ieraudzīt šajā “aizspogulijā” - aizraujošajā un daudzsološajā vājo signālu pasaulē. Daudz labuma sev gūst cilvēks, kam ir prieks un pacietība to iepazīt dziļi un patiesi un godīgi. Šeit sīkāk neko nerakstīšu, varbūt tikai reizēm kaut ko no jaunākā. Pilnīgi viss atrodams manā mājas lapā www.veids.lv

Ar cieņu,

Alberts Aldersons

P. S. Lūdzu nebīstieties, reizēm no manis sastopot visai sausu un varbūt ne tik viegli saprotamu izklāstu. Es šo savu vājo vietu zinu, un iespēju robežās cenšos pārvarēt. Lai gan reizēm to grūti izdarīt, jo viela ir tiešām ļoti komplicēta un ārprāta precīza. Ja ir jautājumi, lūdzu vaicājiet, noteikti centīšos izskaidrot vienkāršāk.

APVIENOTAIS ĀDAS GALVANISKĀS REAKCIJAS PROGRAMMU BLOKS (algpor007-012)

Vispārējs ieskats. Visas šeit apvienotās sešas programmas ir vienādas tai ziņā, ka ir ātrdarbīgas - rezultāti atsevišķās programmās atjaunojās laikā no 500 ms līdz 2 sekundēm. Tātad tās visas satur sevī galveno elektrodermālo reakciju (angliski EDR vai SCR, latviski EDR vai ĀGR, krievisi KGR) algoritmu - organisma simpātiskās sistēmas atbildi uz īslaicīgu psihoemocionālu vai fizisku iedarbību. Katra no 6 šeit ietvertajām programmām raksturojas ar atšķirīgu jūtību un arī laiku, par kuru tiek aprēķināta atbildes reakcija. Līdz ar to, katram cilvēkam iespējams izvēlēties programmu, kas ir visatbilstošākā un derīgākā konkrēti viņam, tieši esošajā situācijā un laikā. Dažas programmas ir ļoti jūtīgas - kā visjūtīgākajos melu detektoros, citas mērenas - kā līdzīga veida aparātos, kas paredzēti treniņiem ar EDR atgriezenisko saiti (feedback).

Pielietojums Nr. 1. Spēlējam melu detektoru. Pirmkārt jau tās ir aizraujošas spēļmantiņas, kas ļauj vienkārši papriecāties, atslēgties no ikdienas pelēcības, un lieliski nosist laiku. Jūs variet kopā ar kādu otru paspēlēt melu detektoru. Kā to darīt? Pavisam vienkārši. Jums nebūt nav jātēlo detektīvs vai aizdomās turamais. Viss ir izdarāms daudz vienkāršāk. Jūs sadaliet lomas - viens būs minētājs, otrs slēpējs. Tad minētājs liek slēpējam slepeni uz papīra lapiņas uzrakstīt skaitli, teiksim no 1 līdz 5, un šo lapiņu apgriezt otrādi, vai kā citādi paslēpt. Tad slēpējs paņem rokās kontaktus, un minētājs pēc savas gudrības - dažādos brīžos, ar dažādu izteiksmi, dažādā skaļumā atkārtoti sauc skaļi ciparus - tātad, mūsu gadījumā, no viens līdz pieci (ir vairāki varianti: a) slēpējam noteikts klusēt; b) slēpējam uz katru nosaukto ciparu jāatbild, vienalga, jā vai nē; c) slēpējam vienmēr jāatbild jā; d) slēpējam vienmēr jāatbild nē (pēdējie divi ir interesantāki, jo liek daļā atbilžu reāli melot; ja kāds ir pret melošanu principā, tad var izmantot klusēšanas variantu). Dabīgi, ka minētājs cītīgi vēro, kādu atbildes reakciju katrā gadījumā parāda ALGAL ar konkrēto ielādēto programmu. Slēpējs cenšās darīt visu, lai neizrādītu savas emocijas. Var spēlēt dažādi - lai slēpējs redz, vai lai neredz rezultātus. Nu lūk - principā ir iespējams ciparu uzminēt, un viss te atkarīgs ne vairs no aparāta, bet no minētāja prasmes, iedvesmas un spējām. Bez šaubām, ka to visu var ietrenēties - gan atminēt, gan noslēpt. Bet - tikai līdz zināmai robežai. Vismaz līdz galam noslēpt nevar neviens. Tā ir jauka spēle, ko mēs spēlējām neirofiziolģijas laboratorijā jau pirms gadiem trīsdesmit. Tā nenoveco. Bez šaubām - cipari ir tikai pats primitīvākais un grūtāk atminamais objekts, jo emocionāli slēpējam tie ir vienaldzīgi; bet, neskatioties uz to, tas lielākoties tomēr izdodās. Neviens taču neliedz jums spēlēties ar nozīmīgākām lietām, - kādu konkrētu, emocionāli nozīmīgu vārdu, priekšmetu, utt., cik tālu vien sniedzas jūsu fantāzija. Un visbeidzot - neņemiet to visu pārāk nopietni, nekad neaizmirstiet, ka tā ir un paliek tikai un vienīgi spēle, viegla laika pavadīšana.

Pielietojums Nr. 2. Spēle: apklusini taču to kasti! Jums tiek iedota šī kastīte - portatīvais ALGAL aparāts ar attiecīgo programmu. Ieslēdzam slēdzi. Aparāts sāk pīkstēt. Galu galā, tas var vienkārši apnikt, sākt krist uz nerviem. Ir tikai divas iespējas, kā to apklusināt. Var izslēgt slēdzi, un tas ir tas, ko vienojaties nedarīt. Otra iespēja - ņemt rokās abus kontaktus (elektrodus), un apklusināt aparātu ar savu mierīgo emocionālo stāvokli. Bez šaubām, jūs variet pa priekšu izmēģināt visādi aparātu piemānīt - izlaist no rokām abus elektrodus, izlaist vienu, salikt tos abus kopā īssavienojumā. Pīkst kā pīkstējis! Mēģinām paņemt rokās un rīkoties viltīgi - atlaižot kontaktu vaļīgāk (zinātāji zina, ka tā palielinās ādas pretestība, kas simbolizē lielāku mieru. (Starp citu, šādi pavisam viegli izdodas apmānīt vienu otru visai dārgi maksājošu līdzīga uzdevuma aparātu). Bet ne jums apmānīt ALGAL! Pīkst un pīkst kā pīkstējis. Beigās jūs saprotat, ka ir tikai viens ceļš, kā to apklusināt - paņemt godīgi un rātni kontakta elektrodus rokās, turēt tos pēc iespējas mierīgāk, arī pašam palikt pavisam mierīgam, gan fiziski, gan emocionāli. Un, ja tas izdodās - aparāts apklust! Mēģinat vēl un vēl, dažādos veidos. Pārcilājiet galvā visu teoriju par mieru, relaksāciju, meditāciju. Šodien taču reti atradīsies cilvēks, kas šajās jomās sevi neturētu par speciālistu, ekspertu un bezmaz vai pārcilvēku. Nu lūk - šeit tas viss lieliski noderēs. Apklusiniet taču reiz to kasti - fiksi, droši, stabili un ilgstoši. Nu re - viss būs uzreiz - prieks par savu varēšanu, savu prasmju vēl viena pārbaude, iespēja atlasīt labāko no tā, ko esat apguvis. Un taču - apgūt jaunas meditācijas un iekšējā miera atklāšanas prasmes - nu jau saistībā ar realitāti. Divi vienā - uzjautrināšanās kopā ar interesantu laika nosišanu, no vienas puses, un reāls labums visai savai miesai un garam, no otras.

Pielietojums Nr. 3. Nopietna jaunu stresa mazināšanas taktiku iestrādāšana sevī. To es te nemaz nestāstīšu, jo tie ir jautājumi, kas ļoti sīki un detalizēti tiks aizvien vairāk un vairāk atspoguļoti speciālās, šīm metodikām veltītās sadaļās. Jums neviens netraucē, palasot zemāk ievietotos konkrētos šo sešu ALGAL programmu aprakstus, pašiem izvēlēties, kādām darbībām katra no šīm programmām jums var būt visnoderīgākā.

Īss sešu ĀGR programmu apraksts, tehniskās detaļas.

"algpor007" Klasiska mazjūtīga programma. Desmit lampiņas, pirmās piecas dzeltenas, otras piecas zaļas. Bez skaņas. Dati atjaunojās ik pēc 500 milisekundēm. Atšķirībā no algpor08 šajā programmā aprēķina primitīvo KGR vienu reizi 500 msek - KGR ir tad un tikai tad, ja tagadējais vidējais ir lielāks par iepriekšējo. Līdz ar to šī ir daudz mazāk jūtīga par algpor008, bet toties pilnīgi droša teorētiski; var bieži degt visas 10 lampiņas; bet te arī uzdevums - lai visu laiku degtu visas 10 lampiņas. Lai cilvēkam būtu prieks, ka viņš šad tad, vai pat bieži sasniedz maksimāli labāko rezultātu. Uzmanību! Aukstumā var visu laiku degt visas 10 lampiņas. Tad labāk lietot lēno 10 sekunžu alpor005. Šī ir ir lēndarbīgās algpor006 ĀGR ātrdarbīgā modifikācija. Uzstādījums: visu laiku deg visas 10 lampiņas -- tad ir mierīgs; mazs stress nodzēš pēdējo zaļo lampiņu, lielāks - vēl vienu zaļo, utt. Pie liela stresa nedeg neviena lampiņa. Tātad šī programma jau dod priekšstatu par melu detektora principiem.

"algpor008" Programma ar izteikti paaugstinātu jūtību. Bez skaņas. Desmit lampiņas, piemās piecas dzeltenas, otras piecas zaļas. Šajā variantā rādījumi mainās reizi sekundē. Te tas algoritms ir apmēram sekojošs (tas tikai speciālistiem, un man pašam kur atcerēties) - do{ tagad = analogRead(A2); skaits=skaits+1; summa=summa+tagad;} while (millis() - laiks0 <1000); videjais = summa*100/skaits; Serial.println (videjais); iepriepr=iepr; iepr=tagadsek; tagadsek=videjais; kgriepr=iepr-iepriepr; kgriepr=kgriepr*100/iepriepr; kgrtagad=tagadsek-iepr; kgrtagad=kgrtagad*100/iepr; if (videjais<2000){kgrtagad=0;} if (kgrtagad<0 && kgriepr<0){ kgrdelta=kgrtagad-kgriepr; kgrdelta=kgrdelta*5; if (kgrtagad>0){kgrdemo=kgrtagad*20;

"algpor009" Ar skaņu. Klasiska mazjūtīga, bet ļoti droša programma. Atšķirībā no algpor008, šajā programmā aprēķina primitīvo KGR vienu reizi 500 msek - KGR ir tad un tikai tad, ja tagadējais vidējais ir lielāks par iepriekšējo. Līdz ar to šī ir daudz mazāk jūtīga par alport008, bet toties pilnīgi droša teorētiski; var bieži degt visas 10 lampiņas; bet te arī uzdevums - lai visu laiku degtu visas 10 lampiņas. Uzstādījums: visu laiku deg visas 10 lampiņas -- tad ir mierīgs; mazs stress nodzēš pēdējo zaļo lampiņu, lielāks - vēl vienu zaļo, utt. Pie liela stresa nedeg neviena lampiņa. Tātad šī programma izmantojama kā melu detektors. Skaņa skan vienmēr (100 ms ilgs signāls), ja nedeg kaut viena no desmit lampiņām.

"algpor010" . Jūtīga, 1 sek. Ar skaņu. Skaņa skan visu laiku (100 ms ilgs signāls), ja nedeg kaut viena lampiņa. Praktiski darbojas astotās algoritms, tikai KGR režīmā un ar skaņu. Tāpat darbojās 10 lampiņas, skaņa skan, ja kaut viena lampiņa nedeg - tātad ir ļoti grūti panākt, lai neskanētu. Lieliski var šo programmu izmantot gan kā superjūtīgu melu detektooru, gan pasākumā - apklusini taču to kasti!

"algpor011" . Mazjūtīga, praktiski tas pats, kas devītā, tikai dati mainās reizi 1 sek. Ar skaņu. Skaņa skan, ja nedeg kaut viena lampiņa. Šī ir mazāk jūtīga par devīto.

"algpor012" . Šī ir ļoti savdabīga, ievērojami atšķiras no visām iepriekšējām. Tā savāc datus par 200 msek, bet darbojas pēc absolūti klasiskā, maksimāli stabilā un drošā principa - ĀGR ir tad, un tikai tad, ja lielāks par iepriekšējo. 200 ms nodrošina ievērojamu jūtības kāpumu. Līdz ar to, šī ir lieliska KGR programma, kas pārklāj visas šai organisma simpātiskās sistēmas aktivācijas mērīšanas programmai izvirzītās prasības: labi darbojas gan kā melu detektors, gan pasākumā - apklusini šo kasti. Atšķirībā no iepriekšējām, skaņa skan tad, ja deg mazāk par deviņām lampiņām.

Alberts Aldersons, 11. novembris 2016. g.

ALGAL16: ORGANISMA REGULĀCIJAS PROCESU UN ADAPTĀCIJAS SPĒJU RAKSTUROJUMS (pēc pulsa variabilitātes) (algprog017)

Nospiežiet uz šīs saites, lai skatītu organisma regulācijas mehanismu un adaptācijas spēju analīzes rezultāta paraugu. Šāda ir aina, ja cilvēks ir vesels un jūtas labi. Un salīdzinājumam nospiežiet šeit. Šāda, savukārt, ir aina, un šādi ir skaitļi, ja cilvēks nakti ir maz gulējis, un no rīta tāpēc jūtas samērā slikti. Lai gūtu kaut nedaudz dziļāku priekšstatu par šeit minētajiem rādītājiem, nospiežiet šeit.

Tātad, mums pastāv iespēja objektīvi, zinātniski pamatoti, daudzveidīgi, kvantitatīvi, citiem vārdiem sakot - reāli un objektīvi raksturot to, kas pēc daudzu cilvēku domām, ir tikai un vienīgi cilvēka tīri subjektīva lieta. Ko tas dod? Bez šaubām, katrs mēs esam unikāls, un katrs vislabāk izjūtam, kas ar mums notiek, un kā rīkoties. Tomēr cilvēka unikalitāte nav absolūta. Regulācijas pamatprincipi ir visiem cilvēkiem vienādi, tāpēc tos var, un tie ir izzināti reāli, objektīvi, patiesi. Regulācijas procesi pamatā norisinās zemapziņā. Apziņai aptverama pavisam maza daļa. ALGAL paver iespēju šo daļu palielināt. Tā cilvēks gūst iespēju radīt sev papildus labsajūtu un veselību. Tam kalpo ALGAL programmas, kuru aprakstu varat lasīt, nospiežot saiti šī ekrāna kreisā malā.

Vispirms par to, kā iegūstam primāros datus? Datus mēs varam iegūt gan ar ALGAL16 stacionāro aparātu, ko redzam šeit attēlā, gan arī ar vairākiem šī aparāta portatīvajiem atvasinājumiem - ja vien ielādējam programmu, kas ļauj savākt datus txt faila veidā. Datiem jābūt sagrupētiem stabiņa veidā, kur katra rinda rāda laiku milisekundēs starp patreizējo un iepriekšējo pulsa sitienu. Tehniski datus iegūst sekojoši. Ja darbs notiek ar ALGAL16 bāzes modeli, tad cilvēks uzliek pirkstu uz speciāla devēja, kas ar 1,5 m garu vadu ir savienots ar aparātu. Ja izmantojam kādu no portatīvajiem modeļiem, tad pirkstu liek uz tieši aparāta korpusā iebūvētas mazas gaismas diodes, kas izstaro sarkanu gaismu. Šī gaisma izgaismo pirksta galā atrodošos sīkos ādas asinsvadus, kas daļu gaismas absorbē, daļu atstaro. Atstarotās gaismas stiprums ir atkarīgs no asins daudzuma pirksta ādā. Tāpēc pie katra pulsa sitiena šis gaismas daudzums mainās. Šo atstarotās gaismas daudzumu uztver turpat blakus iemontētā fotopretestība, kuras rādījumus tad arī fiksē aparāts. Aparāts šos vājos, pulsa ritmam atbilstošos rādītājus apstrādā, kā rezultātā iegūst laiku starp patreizējo un iepriekšējo pulsa sitienu ar ļoti augstu precizitāti - tūkstošdaļu sekundes. Šie rezultāti ir tik precīzi, ka atbilst visaugstākajiem visā pasaulē noteiktajiem standartiem šādiem mērījumiem. Līdz ar to dati izmantojami arī ļoti precīzos zinātniskos pētījumos. Praktiskā darbā šī precizitāte pat stipri pārsniedz nepieciešamo.

Ko šie dati mums dod? Mēs varam iegūt priekšstatu par organisma regulācijas un adaptācijas procesiem, par to patreizējo stāvokli, salīdzināt, kāds ir šis stāvoklis dažādos laikos, dažādās situācijās. Priekš kam tas vajadzīgs. Lai objektīvi noteiktu, kas mums labs, un kas mums slikts. Pie tam visos trijos plānos - materiālajā, emocionālajā un garīgajā. Paskaidrošu, kā to saprast, un kā to var izdarīt.

Piemēram - mēs izdarām kaut tikai 1 minūti ilgu pierakstu tāpat, mierīgi sēžot. Tas mums būs atskaites līmenis, pie tam katrs no daudzajiem atsevišķajiem rādītājiem nes sevī kādu unikālu informāciju par šo stāvokli. Un tagad - dariet jebko, ko gribat pārbaudīt. Piemēram, jums ir priekšstats, ka jūs ļoti labi protat elpot. Nu tad nākamo minūti savāciet datus nevis mierīgi sēžot, bet elpojot. Jūs variet pārbaudīt arī kaut kādas ilglaicīgas darbības ietekmi. Piemēram - pierakstiet fonu. Tad, teiksim, nedēļu ieturiet kādu diētu. Nu un tad izdariet pierakstu un salīdziniet. Viegli saprast, ka jūs variet tā pārbaudīt jebko - meditāciju, relaksāciju, mūzikas ietekmi, utt. Priekš kam pārbaudīt? Lai objektīvi, reāli salīdzinātu, un izvēlētos tieši sev, tieši šajā laikā, vislabāko.

Un otrs. Tas ir apmācība, treniņš. Piemēram, jūs mācāties diafragmāli elpot. Teorētiski jūs visu izlasiet, jums kursos paskaidro, nodemonstrē. Bet atcerēsimies, ka katram cilvēkam diafragma ir mazliet citas formas, tāpat krūšu kurvis, vēders, un arī nervu sistēma. Tāpēc trenējoties "uz aklo," rezultāts, bez šaubām, būs, būs pat ļoti labs. Un tomēr - visu laiku elpošanas laikā sekojot ALGAL rādījumiem, jūs iestrādāsiet tieši jums vislabāko diafragmālās elpošanas modeli. Tieši tāpat par relaksācijām, meditācijām, un ļoti daudz ko citu, ko jūs vēlaties darīt sava labā.

Par veselību. Tā ir speciāla tēma. Īsi sakot, ir tā, ka ļoti lielu darbu savas veselības labā jūs veiksiet ar jebkuru nupat minēto darbību - regulācijas un adaptācijas procesu uzlabošanu, izmantojot ALGAL sistēmu - programmas ar pulsa variabilitātes atgriezenisko saiti. Bez tam, pastāv lielas iespējas speciāli uzlabot veselību, spēju aizkavēt novecošanās procesus, pastiprināt imūnsistēmas darbību. Dati, ko mēs gūstam diagnostikas procesā ir ļoti dziļi. Iepriekš apskatījām tikai pašu virsējo slāni, ko no tiem varam izlobīt. Dati sniedz filigrānu ieskatu simpātiskās un parasimpātiskās sistēmas attiecību stāvoklī, un tāpēc ļauj izdarīt pat tādu unikālu lietu, kā izveidot speciālu datorprogrammu katram atsevišķam cilvēkam, pie katras veselības problēmas. Šie ir pārāk specifiski jautājumi, lai tā vispārīgā veidā tos iztirzātu. Tā ir joma, kas skar individuālas konsultācijas. Šajā brīdī man tam nav laika, un arī nav piemērotu telpu. Katrā ziņā, saistībā ar personisku ieinteresētību, man var piezvanīt, vai atsūtīt pastu. Katra situācija ir pilnīgi individuāla.

Alberts Aldersons, 23. oktobris 2016. g.

PROJEKTA APRAKSTS

SITUĀCIJAS ANALĪZE

Lai nu ko, bet žēloties par kāda dzinuļa trūkumu uz “kaut ko tālu, nezināmu” mūsu vidū nevaram nekādi. Laikam gan nekad visā cilvēces vēsturē, varbūt vienīgi izņemot seno Bābeli, tas viss nav bijis izteikts tik milzīgā mērā un daudzveidībā. Mūsu vidē cilvēki aizraujas ar visu, sākot no visām zināmajām klasiskām reliģijām, līdz pat dažādiem mazāk pārstāvētiem novirzieniem, skolām, sektām. Mēs redzam pilnīgi visu – gan vairāk uz garu, gan uz miesu vērstas idejas, teorijas, praktiskas darbības. Ir tūkstošiem dažādu baznīcu, skolu, pulciņu, kuros droši vien tieši savu vietu pie labas gribas var atrast, un, acīm redzot arī atrod katrs indivīds, kam ir tāda nepieciešamība.

Viss tas ir visaugstākajā mērā iepriecinoši un iedvesmojoši. Mēs pat varētu runāt šai ziņā par kādu pilnību, piesātinājumu. Varētu likties, ka nu reiz ir sagaidīts ilgā gara apspiestībā izsapņotais piepildījums un gara brīvība. Tiesa, nelielā mērā kopumā visai eiforisko ainu apēno kaut kas tāds, kas visā šai ēkā iespiežas no tā, ko mēdzam dēvēt par reālo dzīvi. Es šeit negribu iemaisīties jomās, kur mana izpratne grūtāk iesniedzas, bet vairāk palikšu pie savas tīri profesionālās jomas. Gluži vai neticamā kārtā šis vispārējais emocionālais pacēlums ir maz ietekmējis cilvēces pamatvērtības: cilvēks kopumā nav kļuvis ne laimīgāks, ne veselāks. Te gan nepieciešama atruna – tās organizācijas, piemēram Vispasaules Veselības organizācija, kas nāk klajā ar šādiem atzinumiem, ir visai piezemētas, veic savu uzskaiti ar parastām, reālām un materiālām metodēm, un tāpēc nav viņu spēkos ne saprast, ne fiksēt tos augstumus, kuros lido šo viņu apzināto cilvēku emocijas un gars.

Un nu tuvāk manai profesionālajai daļai. Mēs labi visi zinām par ciešo saiti starp garīgo dzīvi, no vienas puses, un ķermeniskajām reakcijām un veselības stāvokli, no otras. Šodien, kur, kā jau minēju, garīgā dzīve ir tik plaši izplatīta, zeļ un plaukst visas reliģijas, jogas, fenšui, utt., mums gluži dabiski vajadzētu sagaidīt milzīgu veselības uzplaukumu, labklājību, vispārēju emocionālu pilnvērtīgumu, ļoti labas cilvēku savstarpējās attiecības. Dīvainā kārtā mēs to tā kā neredzam. Nerunāšu par citu, nezinu tik noteikti, bet nu garīgā un fiziskā veselība gan iet uz leju. Neviens neiedomājas sacīt, ka viss šis garīgais pacēlums būtu bez rezultāta. Nejūtos pietiekoši kompetents šajās augstajās sfērās. Droši vien cilvēki sasniedz bezmaz vai debesis, izdzīvo visādus dievišķus stāvokļus, utt. Laikam vienkārši ir tā, ka viņi paceļas tik augstu virs zemes, ka mazliet pārtrūkst sasaite, un tāpēc ķermenis nespēj plūkt no visa tā tam pienākošos laurus. Nu lūk, lai laba lieta nezustu velti piedāvāju savu sistēmu, kas būtu šī starpnieka lomā. Tie, kas apguvuši augstās garīgās prakses, laikam caur šo manu sistēmu viegli novadīs savu garu uz miesu, un gūs praktisku gala rezultātu daudz vieglāk. Un te ir tas, ko es šai sakarā domāju, un ko gribu piedāvāt. Es kā profesionālis, kam, atzīšos godīgi, ir salīdzinoši neliela izpratne par tiem augstajiem emociju un gara lidojumiem, ar ko sastopos apkārtējos cilvēkos ik uz soļa, no sava piezemētākā, bet toties profesionālākā un reālākā skata punkta raugoties, uzskatu, ka šo problēmu ir iespējams labot. Manuprāt, lai visa tā lielā gara manta neietu tukšā pazudībā, vai korektāk, lai tā nestu, blakus esošajiem augsti emocionālajiem, arī reālākus un piezemētākus augļus, mums pietrūkst viens starpposms – starp augsto garīgo lidojumu, un primitīvo zemi, ikdienu, realitāti. Tas būtu tā, ka datorā trūktu kāds draiveris, kas kādu augstu ideju un pat programmu ļautu īstenot zemākā, bet pilnīgi reālā un visiem izvērtējamā un atpazīstamā līmenī.

STARPPOSMS

Ir nepieciešams starpposms. Šis starpposms ir tieši tā joma, ko ietver mana profesija un ilgā zinātniskās, eksperimentālās un arī tīri tehniskās darbības pieredze. Tā ir tā vieta, kur prāts, griba, emocijas – ar vārdu sakot, gars, pāriet matērijā, ķermeniskās, reāli redzamās, mērāmās un arī izbaudāmās reakcijās. Lieta tāda, ka arī šī nozare pasaulē ir ļoti attīstījusies, un var sniegt mums daudz noderīga. Un tad mēs iegūsim to, ka cilvēks reāli varēs sagaidīt to, ko viņš ar savu garīgo un emocionālo darbībību “sen jau ir pelnījis”. Nu lūk, ar to teorētiskā daļa ir cauri. Es domāju, ka tā ir tik acīmredzama, ka būs viegli saprotama ikvienam. Tālāk nāks tikai un vienīgi konkrētības.

Var būt, ka kāds sabēdāsies, ka viņš nav tik augstu uzlidojis, un sakrājis sevī tāda lieluma garīgu munīciju, lai ar šiem maniem draiveriem to samērā viegli pārvērstu reālos, pasaulīgos labumos. Nav bēda, programmu man ir daudz, atradīsies piemērota katram.

REALITĀTE

Tātad, es pamatā rēķinos ar to, ka cilvēka uzkrātais potenciāls ir milzīgs, un ka man vajag palīdzēt šo potenciālu, kas ir it kā pacēlies pārāk augstu, atrāvies no zemes, izvadīt cauri šai ļoti specifiskajai pārejas joslai. Šī josla visā pilnībā saistīta ar smadzenēm, un galamērķis, līdz kuram tā jānovada – līdz ik vienam orgānam, ikvienai organisma šūnai. Smadzenes ir centrālā stacija šai ceļā. Un virzienā līdz katram orgānam, katrai šūnai, ir vēl divas lielas mezgla stacijas: 1) sirds iekšējā nervu sistēma, un 2) ekstraneironālā nervu sistēma. Starpetapa jau materializējies spēka lauks ir speciālais organisma veģetatīvais ritms, ko ALGAL sistēma ļauj reģistrēt gan kā specifisku sirds ritmu, gan kā ādas galvaniskās reakcijas jaudas svārstību ritmu ar aptuvenu frekvenci 0,1 Hz. Tas ļaus ieviest kārtību un skaidrību ne vien visaugstākajos līmeņos, kur daudzi no jums noteikti ir sasnieguši izcilus panākumus, bet ļaus nomierināt emocijas, noņemt stresu arī piezemētajā emocionālajā un ķermeniskajā līmeni. Tas reizē būs garants daudzu vērtīgu organisma līmenī noritošu reakciju realizācijai – pastiprinās imunitāte, palēninās novecošanās procesi, vēl vairāk, tos zināmā mērā nomaina atjaunošanās procesi. Uzlabojas veselība. Bet jau pirms tam augstās harmonijas, kas varbūt jau ir sasniegtas augstos garīgos līmeņos, nedaudz piezemēsies, kļūs ikdienišķākas, tādas, kuras varēs redzēt un augsti jūsos novērtēt ne tikai jūs paši, bet arī apkārtējie cilvēki, sevišķi jau jums tuvie cilvēki. Vēlu jums labu veiksmi, ja izvēlēsieties šo ceļu.

Ko es varu šobrīd piedāvāt? Teorētiski – daudz, praktiski – mazāk. Es šī gada laikā praktiski šo sistēmu esmu izveidojis no nulles, ietērpis “dzelžos” un reālās datorprogrammās. Ar to visu variet tepat, šai lapā iepazīties. Rakstīts, ka tas viss ir aprobācijas stāvoklī. Tā arī ir. Es tagad mazliet nogaidu, lai tā visa lieta “noguļas,” un, no otras puses, nepārtraukti turpinu strādāt gan pie tehniskā, gan programatiskā nodrošinājuma. Tā iznāk, ka tas aizņem visu laiku, katru dienu, no rīta līdz vakaram.

Kā es varu padarīt šo lietu plašāk pieejamu? Nezinu. Dodiet padomu, atrakstiet, ja ir kāda ideja.

Man nav nekādas cilvēku pieņemšanas, ne tam atbilstošas telpas. Bet, kuru interesē, un kurš nav pārāk “šplīnīgs,” var atnākt – man te ir tāda kā darbnīcas telpa, maza biroja telpa virs autoservisa, kas reizē kalpo arī par lieku mantu noliktavu. Bet ir klusa, silta un tīra, tā kā var darboties. Esmu gatavs daudz ko parādīt, ļaut izmēģināt uz sevis.

Vispār jau es gribu mēģināt īstenot mūža sapni – veidot šāda tipa portatīvus aparātus, ko katrs varētu lietot mājās. Tikai man ir liela doma, ka nepietiek ar to, kā šāda veida aparāti, ko var nopirkt, ir veidoti. Tiem pamatā ir vispār tikai viena programma. Un, ja ir vairākas, no kurām cilvēks var izvēlēties, tad arī ar to ir stipri par maz. Vajag smalkāk, precīzāk un individuālāk. Es domāju, ka iepriekš radītas standartprogrammas, pat ja to ir daudz, vispār, principā nevar atrisināt problēmu. Šādas standarta programmas ir obligāti nepieciešamas, un man to arī ir pietiekoši daudz. Bet tās atrisina problēmu tikai rupji, it kā tiek galā tikai ar tās virspusējo, visacīmredzamāko slāni. Mans sapnis ir apvienot divas it kā nesavienojamas lietas. No vienas puses – aparātam jābūt portatīvam, individuālai lietošanai paredzētam. Bet, no otras puses, tam reizē ir jābūt ļoti eiristiskam un individuālam. Vajag tā, lai programma pilnībā atbilstu tieši konkrētajam cilvēkam, tieši šajā konkrētajā brīdī. Kā to panākt, to es te sīki neiztirzāšu. Bet ideja, kā to veikt, pamatos man skaidra. Un ne vien ideja – man taču ir reāls šīs idejas risinājuma demonstrējums reāla portatīva ALGAL aparāta veidolā, pārnēsājama, viegli pārprogrammējama aparāta ar autonomo barošanu, veidā.

Nu lūk, ja kādu tas viss kaut kādā mērā ieinteresē, no visdažādākajiem iespējamajiem aspektiem, tad piezvaniet, vai atsūtiet e-pastu, ja gribas ko redzēt, sazvanieties, sarunāsim, atnākiet, parādīšu. Vienalga, kas jūs ieinteresētu – vai tā būtu kāda jūsu tīri personiska problēma, kurai jūs šeit ieraudzītu varbūtēju risinājumu; vai varbūt tā varētu būt kāda interesanta sadarbības ideja. Skaidrības labad vien piebildīšu, ka es nekādā veidā nemeklēju sponsorus, kas vēlētos šajā pasākumā piedalīties tikai ar naudu, cerot uz reālu peļņu samērā tuvā nākotnē. Tā tas nav domāts, nepārprotiet mani. Ar vārdu sakot, būšu priecīgs, ja sagaidīšu jebkādu ziņu vai atsauksmi, kādu ideju vai jebkādu interesi par šo lietu un manu projektu.

Ar cieņu, Alberts Aldersons

Rīga, 2016. g. 7. oktobris

APARĀTS CILVĒKA HARMONIZĀCIJAI UN VESELĪBAS NOSTIPRINĀŠANAI AR ĀDAS ELEKTRISKO FENOMENU ATGRIEZENISKĀS SAITES PALĪDZĪBU “ALGAL-16”

Uzdevumi un iespējas. Aparāts pēc savas uzbūves un programatiskā nodrošinājuma ir paredzēts individuāliem pašizziņas, pašattīstības, harmonizācijas, pretstresa un veselības nostiprināšanas seansiem un treniņiem, pamatā pēc bioloģiskās atgriezeniskās saites principa. Bet, tā kā vairums treniņa programmu atļauj saglabāt datus sekojošai padziļinātai analīzei, tad aparātu var izmantot arī, lai savāktu datus, piemēram, ar mērķi tos izmantot turpmākai statistiskai analīzei. Bez tam, tā kā ādas elektriskie fenomeni ir ļoti jūtīgi uz visniecīgākajiem (pat zemsliekšņa) kairinātājiem, tad aparāts var tikt izmantots dažādu, citādi neidentificējamu, emocionālu, enerģētisku un fizisku faktoru iedarbības objektīvai noteikšanai, kā arī organisma dažādu sistēmu agrīnu homeostāzes traucējumu noteikšanai un potenciālo atveseļošanās taktiku izvēlei. Tāpat iespējama sinhrona divu cilvēku emocionālā stāvokļa izzināšana, objektīvi nosakot viņu līdzīgo vai atšķirīgo emocionālo reakciju dažādās modelējamās vai dabīgās situācijās, piemēram, kādas konkrētas mūzikas klausīšanās laikā.

Priekšrocības. Aparāts atšķiras ar lielu funkcionalitāti – ļoti īsā laikā ir iespējams veidot jaunas programmas, arī izveidot kādus speciālus devējus, piemērojot katra cilvēka īpašībām, katras darba situācijas vajadzībām, praktiski katras jaunas radošas idejas primārai pārbaudei un, iespējams, arī realizācijai. Tādēļ ir iespējams radīt individuālu programmu, vai pat vairākas programmas ne tikai katram atsevišķam cilvēkam, bet arī katram jaunam veselības uzlabošanas vai pašattīstības treniņa seansam, tādā veidā ievērojami paaugstinot darbības efektivitāti. Tātad, aparāts slēpj sevī lielu radošu potenciālu. Tai pat laikā aparāts pamatā nodrošina arī tādas standarta iespējas, kādas piedāvā citi aparāti ar līdzīgu pielietojumu.

Komplektācija. Aparātam ir divas ieejas ādas elektrisko reakciju devējiem. Aparāts ir komplektēts ar diviem pāriem lielo (plaukstas) devēju, diviem pāriem mazo (pirksta) devēju, vienu pāri vidējā izmēra devēju, vienu tausta veida devēju mazāku ādas zonu izzināšanai. Aparāta iespējas palielina viens kanāls ar ieeju un devēju pulsogrammas reģistrācijai.

Konstrukcija, vadība. Visa datu pieraksta un treniņa procesa vadība ir automātiska, un tiek nodrošināta ar divu līmeņu programmatūras palīdzību. Atsevišķi tiek programmēta mikroshēma, kas vada datu reģistrācijas un primārās apstrādes procesu, un kura, kopā ar elektroniku un komutāciju ir izvietota pašā aparāta korpusā. Mikroshēma nosūta datus datoram, kur tos pārtver jau cita, datora programma. Aparāta izstrādē izmantotas daudzas autora “know-how” idejas, vairāki tīri tehniskas dabas jauninājumi, kā arī citi būtiski jaunuma elementi no daudziem autora izgudrojumiem, patentiem, grāmatām, žurnālu rakstiem.

Gatavības pakāpe. Aparāts izgatavots vienā eksemplārā, autors veic tā aprobāciju. Autors būs pateicīgs par atbalstu.

Visas tiesības uz aparātu un programmām ir aizsargātas:© Alberts Aldersons; medicīnas zinātņu doktors (Dr. Habil. Med.); aldalb@inbox.lv, tel. 27180548; www.veids.lv; Rīga, 2016. gada 20 jūlijs