veids.lv

PAR AUTORU

Autora CV latviski

Autora CV angliski (english)

Autora svarīgākās zinātniskās publikācijas

Autors paškritiski par sevi kā fantastu, zinātnieku, izgudrotāju, konstruktoru

ALGAL-16

ALGAL-16.pdf - latviski

ALGAL-16.pdf - на русском

ALGAL-16: motivācija

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: PULSA RITMA VARIABILITĀTE

Uz pulsogrammas datiem balstīta DIAGNOSTIKA (algprog014)

Histogramma (algprog015)

Viena kanāla pulsogramma (algprog001)

Relaksācijas vai meditācijas atbalsta programma ar pulsa variabilitātes atgriezenisko saiti (algprog012)

Gūstam pirmos reālos priekšstatus par savu galveno individuālo regulācijas ritmu - sākam to iepazīt un izpētīt, saprotam, ieraugām realitātē un tāpēc noticam, ka patiešām varam daudz ko darīt savā labā (algprog013)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: ELEKTRODERMOGRĀFIJA

EDR - fona stresa līmeņa atgriezeniskās saites programma (algprog016)

Viena kanāla elektrodermogramma (algprog002)

Divu kanālu elektrodermogramma (algprog003)

Elektrodermogrammas grafiks, kas mainās reizi 500 msek (algprog005)

Viena kanāla elektrodermogramma ar 500 msek intervālu un padziļinātu analīzi (algprog006)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - ieraksta programma (algprog007)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - datu analīzes programma (algprog008)

Viena kanāla elektrodermogramma, ieraksts ar taustu - mazāku ādas refleksogēno zonu speciālai izpētei (algprog009)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - datu ieraksta programma (algprog010)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - rezultātu analīze (algprog011)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: ĀDAS GALVANISKĀ REAKCIJA PLUS PLETISMOGRAMMA

Viena kanāla elektrodermogramma plus viena kanāla pletismogramma (algprog004)

ALGAL PROGRAMMU APSKATS: PROGRAMMAS PORTATĪVAJIEM ALGAL APARĀTIEM

Portatīvā treniņprogramma: klasisks pulsa palēnināšanas treniņš (algpor004)

Portatīvā treniņprogramma: iepazīstam un veidojam savu iekšējo pašregulācijas ritmu (algpor001)

Portatīvā treniņprogramma: iepazīstam un veidojam savu iekšējo pašregulācijas ritmu - augošas virtenes ar skaņu un gaismu (algpor002)

Portatīvā treniņprogramma: Vidējā pulsa optimizācijas treniņš ar mainīgu "setpoint" (algpor003)

Spontāno EDR skaits (algpor005)

Klasiska, ne pārāk jūtīgsa, bet ļoti stabila ĀGR programma (algpor006)

TEORIJA: ĀDAS GALVANISKĀ reakcija

ĀDAS ELEKTRISKIE FENOMENI

Paralēlā nervu sistēma?!

TEORIJA: SIRDS RITMA VARIABILITĀTE

Sirds ritma variabilitāte (rus)

Smalkais veģetatīvais ritms

Kāpēc tas darbojas?

ŠUMANA REZONANSE

Šūmana rezonanse

ALGAL16: ORGANISMA REGULĀCIJAS PROCESU UN ADAPTĀCIJAS SPĒJU RAKSTUROJUMS (pēc pulsa variabilitātes) (algprog017)

ALGAL16: ХАРАКТЕРИСИКА РЕГУЛЯТОРНЫХ ПРОЦЕССОВ И АДАПТАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА (по вариабельности пульса) (algprog017)

Nospiežiet uz šīs saites, lai skatītu organisma regulācijas mehanismu un adaptācijas spēju analīzes rezultāta paraugu. Šāda ir aina, ja cilvēks ir vesels un jūtas labi. Un salīdzinājumam nospiežiet šeit. Šāda, savukārt, ir aina, un šādi ir skaitļi, ja cilvēks nakti ir maz gulējis, un no rīta tāpēc jūtas samērā slikti. Lai gūtu kaut nedaudz dziļāku priekšstatu par šeit minētajiem rādītājiem, nospiežiet šeit.

Tātad, mums pastāv iespēja objektīvi, zinātniski pamatoti, daudzveidīgi, kvantitatīvi, citiem vārdiem sakot - reāli un objektīvi raksturot to, kas pēc daudzu cilvēku domām, ir tikai un vienīgi cilvēka tīri subjektīva lieta. Ko tas dod? Bez šaubām, katrs mēs esam unikāls, un katrs vislabāk izjūtam, kas ar mums notiek, un kā rīkoties. Tomēr cilvēka unikalitāte nav absolūta. Regulācijas pamatprincipi ir visiem cilvēkiem vienādi, tāpēc tos var, un tie ir izzināti reāli, objektīvi, patiesi. Regulācijas procesi pamatā norisinās zemapziņā. Apziņai aptverama pavisam maza daļa. ALGAL paver iespēju šo daļu palielināt. Tā cilvēks gūst iespēju radīt sev papildus labsajūtu un veselību. Tam kalpo ALGAL programmas, kuru aprakstu varat lasīt, nospiežot saiti šī ekrāna kreisā malā.

Vispirms par to, kā iegūstam primāros datus? Datus mēs varam iegūt gan ar ALGAL16 stacionāro aparātu, ko redzam šeit attēlā, gan arī ar vairākiem šī aparāta portatīvajiem atvasinājumiem - ja vien ielādējam programmu, kas ļauj savākt datus txt faila veidā. Datiem jābūt sagrupētiem stabiņa veidā, kur katra rinda rāda laiku milisekundēs starp patreizējo un iepriekšējo pulsa sitienu. Tehniski datus iegūst sekojoši. Ja darbs notiek ar ALGAL16 bāzes modeli, tad cilvēks uzliek pirkstu uz speciāla devēja, kas ar 1,5 m garu vadu ir savienots ar aparātu. Ja izmantojam kādu no portatīvajiem modeļiem, tad pirkstu liek uz tieši aparāta korpusā iebūvētas mazas gaismas diodes, kas izstaro sarkanu gaismu. Šī gaisma izgaismo pirksta galā atrodošos sīkos ādas asinsvadus, kas daļu gaismas absorbē, daļu atstaro. Atstarotās gaismas stiprums ir atkarīgs no asins daudzuma pirksta ādā. Tāpēc pie katra pulsa sitiena šis gaismas daudzums mainās. Šo atstarotās gaismas daudzumu uztver turpat blakus iemontētā fotopretestība, kuras rādījumus tad arī fiksē aparāts. Aparāts šos vājos, pulsa ritmam atbilstošos rādītājus apstrādā, kā rezultātā iegūst laiku starp patreizējo un iepriekšējo pulsa sitienu ar ļoti augstu precizitāti - tūkstošdaļu sekundes. Šie rezultāti ir tik precīzi, ka atbilst visaugstākajiem visā pasaulē noteiktajiem standartiem šādiem mērījumiem. Līdz ar to dati izmantojami arī ļoti precīzos zinātniskos pētījumos. Praktiskā darbā šī precizitāte pat stipri pārsniedz nepieciešamo.

Ko šie dati mums dod? Mēs varam iegūt priekšstatu par organisma regulācijas un adaptācijas procesiem, par to patreizējo stāvokli, salīdzināt, kāds ir šis stāvoklis dažādos laikos, dažādās situācijās. Priekš kam tas vajadzīgs. Lai objektīvi noteiktu, kas mums labs, un kas mums slikts. Pie tam visos trijos plānos - materiālajā, emocionālajā un garīgajā. Paskaidrošu, kā to saprast, un kā to var izdarīt.

Piemēram - mēs izdarām kaut tikai 1 minūti ilgu pierakstu tāpat, mierīgi sēžot. Tas mums būs atskaites līmenis, pie tam katrs no daudzajiem atsevišķajiem rādītājiem nes sevī kādu unikālu informāciju par šo stāvokli. Un tagad - dariet jebko, ko gribat pārbaudīt. Piemēram, jums ir priekšstats, ka jūs ļoti labi protat elpot. Nu tad nākamo minūti savāciet datus nevis mierīgi sēžot, bet elpojot. Jūs variet pārbaudīt arī kaut kādas ilglaicīgas darbības ietekmi. Piemēram - pierakstiet fonu. Tad, teiksim, nedēļu ieturiet kādu diētu. Nu un tad izdariet pierakstu un salīdziniet. Viegli saprast, ka jūs variet tā pārbaudīt jebko - meditāciju, relaksāciju, mūzikas ietekmi, utt. Priekš kam pārbaudīt? Lai objektīvi, reāli salīdzinātu, un izvēlētos tieši sev, tieši šajā laikā, vislabāko.

Un otrs. Tas ir apmācība, treniņš. Piemēram, jūs mācāties diafragmāli elpot. Teorētiski jūs visu izlasiet, jums kursos paskaidro, nodemonstrē. Bet atcerēsimies, ka katram cilvēkam diafragma ir mazliet citas formas, tāpat krūšu kurvis, vēders, un arī nervu sistēma. Tāpēc trenējoties "uz aklo," rezultāts, bez šaubām, būs, būs pat ļoti labs. Un tomēr - visu laiku elpošanas laikā sekojot ALGAL rādījumiem, jūs iestrādāsiet tieši jums vislabāko diafragmālās elpošanas modeli. Tieši tāpat par relaksācijām, meditācijām, un ļoti daudz ko citu, ko jūs vēlaties darīt sava labā.

Par veselību. Tā ir speciāla tēma. Īsi sakot, ir tā, ka ļoti lielu darbu savas veselības labā jūs veiksiet ar jebkuru nupat minēto darbību - regulācijas un adaptācijas procesu uzlabošanu, izmantojot ALGAL sistēmu - programmas ar pulsa variabilitātes atgriezenisko saiti. Bez tam, pastāv lielas iespējas speciāli uzlabot veselību, spēju aizkavēt novecošanās procesus, pastiprināt imūnsistēmas darbību. Dati, ko mēs gūstam diagnostikas procesā ir ļoti dziļi. Iepriekš apskatījām tikai pašu virsējo slāni, ko no tiem varam izlobīt. Dati sniedz filigrānu ieskatu simpātiskās un parasimpātiskās sistēmas attiecību stāvoklī, un tāpēc ļauj izdarīt pat tādu unikālu lietu, kā izveidot speciālu datorprogrammu katram atsevišķam cilvēkam, pie katras veselības problēmas. Šie ir pārāk specifiski jautājumi, lai tā vispārīgā veidā tos iztirzātu. Tā ir joma, kas skar individuālas konsultācijas. Šajā brīdī man tam nav laika, un arī nav piemērotu telpu. Katrā ziņā, saistībā ar personisku ieinteresētību, man var piezvanīt, vai atsūtīt pastu. Katra situācija ir pilnīgi individuāla.

Alberts Aldersons, 23. oktobris 2016. g.

PROJEKTA APRAKSTS --- ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

SITUĀCIJAS ANALĪZE

Lai nu ko, bet žēloties par kāda dzinuļa trūkumu uz “kaut ko tālu, nezināmu” mūsu vidū nevaram nekādi. Laikam gan nekad visā cilvēces vēsturē, varbūt vienīgi izņemot seno Bābeli, tas viss nav bijis izteikts tik milzīgā mērā un daudzveidībā. Mūsu vidē cilvēki aizraujas ar visu, sākot no visām zināmajām klasiskām reliģijām, līdz pat dažādiem mazāk pārstāvētiem novirzieniem, skolām, sektām. Mēs redzam pilnīgi visu – gan vairāk uz garu, gan uz miesu vērstas idejas, teorijas, praktiskas darbības. Ir tūkstošiem dažādu baznīcu, skolu, pulciņu, kuros droši vien tieši savu vietu pie labas gribas var atrast, un, acīm redzot arī atrod katrs indivīds, kam ir tāda nepieciešamība.

Viss tas ir visaugstākajā mērā iepriecinoši un iedvesmojoši. Mēs pat varētu runāt šai ziņā par kādu pilnību, piesātinājumu. Varētu likties, ka nu reiz ir sagaidīts ilgā gara apspiestībā izsapņotais piepildījums un gara brīvība. Tiesa, nelielā mērā kopumā visai eiforisko ainu apēno kaut kas tāds, kas visā šai ēkā iespiežas no tā, ko mēdzam dēvēt par reālo dzīvi. Es šeit negribu iemaisīties jomās, kur mana izpratne grūtāk iesniedzas, bet vairāk palikšu pie savas tīri profesionālās jomas. Gluži vai neticamā kārtā šis vispārējais emocionālais pacēlums ir maz ietekmējis cilvēces pamatvērtības: cilvēks kopumā nav kļuvis ne laimīgāks, ne veselāks. Te gan nepieciešama atruna – tās organizācijas, piemēram Vispasaules Veselības organizācija, kas nāk klajā ar šādiem atzinumiem, ir visai piezemētas, veic savu uzskaiti ar parastām, reālām un materiālām metodēm, un tāpēc nav viņu spēkos ne saprast, ne fiksēt tos augstumus, kuros lido šo viņu apzināto cilvēku emocijas un gars.

Un nu tuvāk manai profesionālajai daļai. Mēs labi visi zinām par ciešo saiti starp garīgo dzīvi, no vienas puses, un ķermeniskajām reakcijām un veselības stāvokli, no otras. Šodien, kur, kā jau minēju, garīgā dzīve ir tik plaši izplatīta, zeļ un plaukst visas reliģijas, jogas, fenšui, utt., mums gluži dabiski vajadzētu sagaidīt milzīgu veselības uzplaukumu, labklājību, vispārēju emocionālu pilnvērtīgumu, ļoti labas cilvēku savstarpējās attiecības. Dīvainā kārtā mēs to tā kā neredzam. Nerunāšu par citu, nezinu tik noteikti, bet nu garīgā un fiziskā veselība gan iet uz leju. Neviens neiedomājas sacīt, ka viss šis garīgais pacēlums būtu bez rezultāta. Nejūtos pietiekoši kompetents šajās augstajās sfērās. Droši vien cilvēki sasniedz bezmaz vai debesis, izdzīvo visādus dievišķus stāvokļus, utt. Laikam vienkārši ir tā, ka viņi paceļas tik augstu virs zemes, ka mazliet pārtrūkst sasaite, un tāpēc ķermenis nespēj plūkt no visa tā tam pienākošos laurus. Nu lūk, lai laba lieta nezustu velti piedāvāju savu sistēmu, kas būtu šī starpnieka lomā. Tie, kas apguvuši augstās garīgās prakses, laikam caur šo manu sistēmu viegli novadīs savu garu uz miesu, un gūs praktisku gala rezultātu daudz vieglāk. Un te ir tas, ko es šai sakarā domāju, un ko gribu piedāvāt. Es kā profesionālis, kam, atzīšos godīgi, ir salīdzinoši neliela izpratne par tiem augstajiem emociju un gara lidojumiem, ar ko sastopos apkārtējos cilvēkos ik uz soļa, no sava piezemētākā, bet toties profesionālākā un reālākā skata punkta raugoties, uzskatu, ka šo problēmu ir iespējams labot. Manuprāt, lai visa tā lielā gara manta neietu tukšā pazudībā, vai korektāk, lai tā nestu, blakus esošajiem augsti emocionālajiem, arī reālākus un piezemētākus augļus, mums pietrūkst viens starpposms – starp augsto garīgo lidojumu, un primitīvo zemi, ikdienu, realitāti. Tas būtu tā, ka datorā trūktu kāds draiveris, kas kādu augstu ideju un pat programmu ļautu īstenot zemākā, bet pilnīgi reālā un visiem izvērtējamā un atpazīstamā līmenī.

STARPPOSMS

Ir nepieciešams starpposms. Šis starpposms ir tieši tā joma, ko ietver mana profesija un ilgā zinātniskās, eksperimentālās un arī tīri tehniskās darbības pieredze. Tā ir tā vieta, kur prāts, griba, emocijas – ar vārdu sakot, gars, pāriet matērijā, ķermeniskās, reāli redzamās, mērāmās un arī izbaudāmās reakcijās. Lieta tāda, ka arī šī nozare pasaulē ir ļoti attīstījusies, un var sniegt mums daudz noderīga. Un tad mēs iegūsim to, ka cilvēks reāli varēs sagaidīt to, ko viņš ar savu garīgo un emocionālo darbībību “sen jau ir pelnījis”. Nu lūk, ar to teorētiskā daļa ir cauri. Es domāju, ka tā ir tik acīmredzama, ka būs viegli saprotama ikvienam. Tālāk nāks tikai un vienīgi konkrētības.

Var būt, ka kāds sabēdāsies, ka viņš nav tik augstu uzlidojis, un sakrājis sevī tāda lieluma garīgu munīciju, lai ar šiem maniem draiveriem to samērā viegli pārvērstu reālos, pasaulīgos labumos. Nav bēda, programmu man ir daudz, atradīsies piemērota katram.

REALITĀTE

Tātad, es pamatā rēķinos ar to, ka cilvēka uzkrātais potenciāls ir milzīgs, un ka man vajag palīdzēt šo potenciālu, kas ir it kā pacēlies pārāk augstu, atrāvies no zemes, izvadīt cauri šai ļoti specifiskajai pārejas joslai. Šī josla visā pilnībā saistīta ar smadzenēm, un galamērķis, līdz kuram tā jānovada – līdz ik vienam orgānam, ikvienai organisma šūnai. Smadzenes ir centrālā stacija šai ceļā. Un virzienā līdz katram orgānam, katrai šūnai, ir vēl divas lielas mezgla stacijas: 1) sirds iekšējā nervu sistēma, un 2) ekstraneironālā nervu sistēma. Starpetapa jau materializējies spēka lauks ir speciālais organisma veģetatīvais ritms, ko ALGAL sistēma ļauj reģistrēt gan kā specifisku sirds ritmu, gan kā ādas galvaniskās reakcijas jaudas svārstību ritmu ar aptuvenu frekvenci 0,1 Hz. Tas ļaus ieviest kārtību un skaidrību ne vien visaugstākajos līmeņos, kur daudzi no jums noteikti ir sasnieguši izcilus panākumus, bet ļaus nomierināt emocijas, noņemt stresu arī piezemētajā emocionālajā un ķermeniskajā līmeni. Tas reizē būs garants daudzu vērtīgu organisma līmenī noritošu reakciju realizācijai – pastiprinās imunitāte, palēninās novecošanās procesi, vēl vairāk, tos zināmā mērā nomaina atjaunošanās procesi. Uzlabojas veselība. Bet jau pirms tam augstās harmonijas, kas varbūt jau ir sasniegtas augstos garīgos līmeņos, nedaudz piezemēsies, kļūs ikdienišķākas, tādas, kuras varēs redzēt un augsti jūsos novērtēt ne tikai jūs paši, bet arī apkārtējie cilvēki, sevišķi jau jums tuvie cilvēki. Vēlu jums labu veiksmi, ja izvēlēsieties šo ceļu.

Ko es varu šobrīd piedāvāt? Teorētiski – daudz, praktiski – mazāk. Es šī gada laikā praktiski šo sistēmu esmu izveidojis no nulles, ietērpis “dzelžos” un reālās datorprogrammās. Ar to visu variet tepat, šai lapā iepazīties. Rakstīts, ka tas viss ir aprobācijas stāvoklī. Tā arī ir. Es tagad mazliet nogaidu, lai tā visa lieta “noguļas,” un, no otras puses, nepārtraukti turpinu strādāt gan pie tehniskā, gan programatiskā nodrošinājuma. Tā iznāk, ka tas aizņem visu laiku, katru dienu, no rīta līdz vakaram.

Kā es varu padarīt šo lietu plašāk pieejamu? Nezinu. Dodiet padomu, atrakstiet, ja ir kāda ideja.

Man nav nekādas cilvēku pieņemšanas, ne tam atbilstošas telpas. Bet, kuru interesē, un kurš nav pārāk “šplīnīgs,” var atnākt – man te ir tāda kā darbnīcas telpa, maza biroja telpa virs autoservisa, kas reizē kalpo arī par lieku mantu noliktavu. Bet ir klusa, silta un tīra, tā kā var darboties. Esmu gatavs daudz ko parādīt, ļaut izmēģināt uz sevis.

Vispār jau es gribu mēģināt īstenot mūža sapni – veidot šāda tipa portatīvus aparātus, ko katrs varētu lietot mājās. Tikai man ir liela doma, ka nepietiek ar to, kā šāda veida aparāti, ko var nopirkt, ir veidoti. Tiem pamatā ir vispār tikai viena programma. Un, ja ir vairākas, no kurām cilvēks var izvēlēties, tad arī ar to ir stipri par maz. Vajag smalkāk, precīzāk un individuālāk. Es domāju, ka iepriekš radītas standartprogrammas, pat ja to ir daudz, vispār, principā nevar atrisināt problēmu. Šādas standarta programmas ir obligāti nepieciešamas, un man to arī ir pietiekoši daudz. Bet tās atrisina problēmu tikai rupji, it kā tiek galā tikai ar tās virspusējo, visacīmredzamāko slāni. Mans sapnis ir apvienot divas it kā nesavienojamas lietas. No vienas puses – aparātam jābūt portatīvam, individuālai lietošanai paredzētam. Bet, no otras puses, tam reizē ir jābūt ļoti eiristiskam un individuālam. Vajag tā, lai programma pilnībā atbilstu tieši konkrētajam cilvēkam, tieši šajā konkrētajā brīdī. Kā to panākt, to es te sīki neiztirzāšu. Bet ideja, kā to veikt, pamatos man skaidra. Un ne vien ideja – man taču ir reāls šīs idejas risinājuma demonstrējums reāla portatīva ALGAL aparāta veidolā, pārnēsājama, viegli pārprogrammējama aparāta ar autonomo barošanu, veidā.

Nu lūk, ja kādu tas viss kaut kādā mērā ieinteresē, no visdažādākajiem iespējamajiem aspektiem, tad piezvaniet, vai atsūtiet e-pastu, ja gribas ko redzēt, sazvanieties, sarunāsim, atnākiet, parādīšu. Vienalga, kas jūs ieinteresētu – vai tā būtu kāda jūsu tīri personiska problēma, kurai jūs šeit ieraudzītu varbūtēju risinājumu; vai varbūt tā varētu būt kāda interesanta sadarbības ideja. Skaidrības labad vien piebildīšu, ka es nekādā veidā nemeklēju sponsorus, kas vēlētos šajā pasākumā piedalīties tikai ar naudu, cerot uz reālu peļņu samērā tuvā nākotnē. Tā tas nav domāts, nepārprotiet mani. Ar vārdu sakot, būšu priecīgs, ja sagaidīšu jebkādu ziņu vai atsauksmi, kādu ideju vai jebkādu interesi par šo lietu un manu projektu.

Ar cieņu, Alberts Aldersons

Rīga, 2016. g. 7. oktobris

APARĀTS CILVĒKA HARMONIZĀCIJAI UN VESELĪBAS NOSTIPRINĀŠANAI AR ĀDAS ELEKTRISKO FENOMENU ATGRIEZENISKĀS SAITES PALĪDZĪBU “ALGAL-16”

Uzdevumi un iespējas. Aparāts pēc savas uzbūves un programatiskā nodrošinājuma ir paredzēts individuāliem pašizziņas, pašattīstības, harmonizācijas, pretstresa un veselības nostiprināšanas seansiem un treniņiem, pamatā pēc bioloģiskās atgriezeniskās saites principa. Bet, tā kā vairums treniņa programmu atļauj saglabāt datus sekojošai padziļinātai analīzei, tad aparātu var izmantot arī, lai savāktu datus, piemēram, ar mērķi tos izmantot turpmākai statistiskai analīzei. Bez tam, tā kā ādas elektriskie fenomeni ir ļoti jūtīgi uz visniecīgākajiem (pat zemsliekšņa) kairinātājiem, tad aparāts var tikt izmantots dažādu, citādi neidentificējamu, emocionālu, enerģētisku un fizisku faktoru iedarbības objektīvai noteikšanai, kā arī organisma dažādu sistēmu agrīnu homeostāzes traucējumu noteikšanai un potenciālo atveseļošanās taktiku izvēlei. Tāpat iespējama sinhrona divu cilvēku emocionālā stāvokļa izzināšana, objektīvi nosakot viņu līdzīgo vai atšķirīgo emocionālo reakciju dažādās modelējamās vai dabīgās situācijās, piemēram, kādas konkrētas mūzikas klausīšanās laikā.

Priekšrocības. Aparāts atšķiras ar lielu funkcionalitāti – ļoti īsā laikā ir iespējams veidot jaunas programmas, arī izveidot kādus speciālus devējus, piemērojot katra cilvēka īpašībām, katras darba situācijas vajadzībām, praktiski katras jaunas radošas idejas primārai pārbaudei un, iespējams, arī realizācijai. Tādēļ ir iespējams radīt individuālu programmu, vai pat vairākas programmas ne tikai katram atsevišķam cilvēkam, bet arī katram jaunam veselības uzlabošanas vai pašattīstības treniņa seansam, tādā veidā ievērojami paaugstinot darbības efektivitāti. Tātad, aparāts slēpj sevī lielu radošu potenciālu. Tai pat laikā aparāts pamatā nodrošina arī tādas standarta iespējas, kādas piedāvā citi aparāti ar līdzīgu pielietojumu.

Komplektācija. Aparātam ir divas ieejas ādas elektrisko reakciju devējiem. Aparāts ir komplektēts ar diviem pāriem lielo (plaukstas) devēju, diviem pāriem mazo (pirksta) devēju, vienu pāri vidējā izmēra devēju, vienu tausta veida devēju mazāku ādas zonu izzināšanai. Aparāta iespējas palielina viens kanāls ar ieeju un devēju pulsogrammas reģistrācijai.

Konstrukcija, vadība. Visa datu pieraksta un treniņa procesa vadība ir automātiska, un tiek nodrošināta ar divu līmeņu programmatūras palīdzību. Atsevišķi tiek programmēta mikroshēma, kas vada datu reģistrācijas un primārās apstrādes procesu, un kura, kopā ar elektroniku un komutāciju ir izvietota pašā aparāta korpusā. Mikroshēma nosūta datus datoram, kur tos pārtver jau cita, datora programma. Aparāta izstrādē izmantotas daudzas autora “know-how” idejas, vairāki tīri tehniskas dabas jauninājumi, kā arī citi būtiski jaunuma elementi no daudziem autora izgudrojumiem, patentiem, grāmatām, žurnālu rakstiem.

Gatavības pakāpe. Aparāts izgatavots vienā eksemplārā, autors veic tā aprobāciju. Autors būs pateicīgs par atbalstu.

Visas tiesības uz aparātu un programmām ir aizsargātas:© Alberts Aldersons; medicīnas zinātņu doktors (Dr. Habil. Med.); aldalb@inbox.lv, tel. 27180548; www.veids.lv; Rīga, 2016. gada 20 jūlijs