veids.lv

ALGAL-16

ALGAL-16.pdf - latviski

ALGAL-16.pdf - krieviski

PROGRAMMU APSKATS: PULSA RITMA VARIABILITĀTE

Viena kanāla pulsogramma (algprog001)

Relaksācijas vai meditācijas atbalsta programma ar pulsa variabilitātes atgriezenisko saiti (algprog012)

PROGRAMMU APSKATS: ELEKTRODERMOGRĀFIJA

Viena kanāla elektrodermogramma (algprog002)

Divu kanālu elektrodermogramma (algprog003)

Elektrodermogrammas grafiks, kas mainās reizi 500 msek (algprog005)

Viena kanāla elektrodermogramma ar 500 msek intervālu un padziļinātu analīzi (algprog006)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - ieraksta programma (algprog007)

Viena kanāla elektrodermogramma pie nejauši prezentētu mierīgu un satraucošu 10 sek ilgu skaņu sērijas - datu analīzes programma (algprog008)

Viena kanāla elektrodermogramma, ieraksts ar taustu - mazāku ādas refleksogēno zonu speciālai izpētei (algprog009)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - datu ieraksta programma (algprog010)

Viena kanāla EDR ieraksts ar 15 sek ilgu, nejauši izvēlētu, daādas nozīmes tekstu rādīšanu datora ekrānā - rezultātu analīze (algprog011)

PROGRAMMU APSKATS: ĀDAS GALVANISKĀ REAKCIJA PLUS PLETISMOGRAMMA

Viena kanāla elektrodermogramma plus viena kanāla pletismogramma (algprog004)

PAR AUTORU

Autora CV latviski

Autora CV angliski (english)

Autora svarīgākās zinātniskās publikācijas

Autors paškritiski par sevi kā fantastu, zinātnieku, izgudrotāju, konstruktoru

ALGAL-16: motivācija

TEORIJA: ĀDAS GALVANISKĀ reakcija

ĀDAS ELEKTRISKIE FENOMENI

Paralēlā nervu sistēma?!

TEORIJA: SIRDS RITMA VARIABILITĀTE

Sirds ritma variabilitāte (rus)

Smalkais veģetatīvais ritms

Kāpēc tas darbojas?

ŠUMANA REZONANSE

Šūmana rezonanse

APARĀTS CILVĒKA HARMONIZĀCIJAI UN VESELĪBAS NOSTIPRINĀŠANAI AR ĀDAS ELEKTRISKO FENOMENU ATGRIEZENISKĀS SAITES PALĪDZĪBU “ALGAL-16”

Uzdevumi un iespējas. Aparāts pēc savas uzbūves un programatiskā nodrošinājuma ir paredzēts individuāliem pašizziņas, pašattīstības, harmonizācijas, pretstresa un veselības nostiprināšanas seansiem un treniņiem, pamatā pēc bioloģiskās atgriezeniskās saites principa. Bet, tā kā vairums treniņa programmu atļauj saglabāt datus sekojošai padziļinātai analīzei, tad aparātu var izmantot arī, lai savāktu datus, piemēram, ar mērķi tos izmantot turpmākai statistiskai analīzei. Bez tam, tā kā ādas elektriskie fenomeni ir ļoti jūtīgi uz visniecīgākajiem (pat zemsliekšņa) kairinātājiem, tad aparāts var tikt izmantots dažādu, citādi neidentificējamu, emocionālu, enerģētisku un fizisku faktoru iedarbības objektīvai noteikšanai, kā arī organisma dažādu sistēmu agrīnu homeostāzes traucējumu noteikšanai un potenciālo atveseļošanās taktiku izvēlei. Tāpat iespējama sinhrona divu cilvēku emocionālā stāvokļa izzināšana, objektīvi nosakot viņu līdzīgo vai atšķirīgo emocionālo reakciju dažādās modelējamās vai dabīgās situācijās, piemēram, kādas konkrētas mūzikas klausīšanās laikā.

Priekšrocības. Aparāts atšķiras ar lielu funkcionalitāti – ļoti īsā laikā ir iespējams veidot jaunas programmas, arī izveidot kādus speciālus devējus, piemērojot katra cilvēka īpašībām, katras darba situācijas vajadzībām, praktiski katras jaunas radošas idejas primārai pārbaudei un, iespējams, arī realizācijai. Tādēļ ir iespējams radīt individuālu programmu, vai pat vairākas programmas ne tikai katram atsevišķam cilvēkam, bet arī katram jaunam veselības uzlabošanas vai pašattīstības treniņa seansam, tādā veidā ievērojami paaugstinot darbības efektivitāti. Tātad, aparāts slēpj sevī lielu radošu potenciālu. Tai pat laikā aparāts pamatā nodrošina arī tādas standarta iespējas, kādas piedāvā citi aparāti ar līdzīgu pielietojumu.

Komplektācija. Aparātam ir divas ieejas ādas elektrisko reakciju devējiem. Aparāts ir komplektēts ar diviem pāriem lielo (plaukstas) devēju, diviem pāriem mazo (pirksta) devēju, vienu pāri vidējā izmēra devēju, vienu tausta veida devēju mazāku ādas zonu izzināšanai. Aparāta iespējas palielina viens kanāls ar ieeju un devēju pulsogrammas reģistrācijai.

Konstrukcija, vadība. Visa datu pieraksta un treniņa procesa vadība ir automātiska, un tiek nodrošināta ar divu līmeņu programmatūras palīdzību. Atsevišķi tiek programmēta mikroshēma, kas vada datu reģistrācijas un primārās apstrādes procesu, un kura, kopā ar elektroniku un komutāciju ir izvietota pašā aparāta korpusā. Mikroshēma nosūta datus datoram, kur tos pārtver jau cita, datora programma. Aparāta izstrādē izmantotas daudzas autora “know-how” idejas, vairāki tīri tehniskas dabas jauninājumi, kā arī citi būtiski jaunuma elementi no daudziem autora izgudrojumiem, patentiem, grāmatām, žurnālu rakstiem.

Gatavības pakāpe. Aparāts izgatavots vienā eksemplārā, autors veic tā aprobāciju. Autors būs pateicīgs par atbalstu.

Visas tiesības uz aparātu un programmām ir aizsargātas:© Alberts Aldersons; medicīnas zinātņu doktors (Dr. Habil. Med.); aldalb@inbox.lv, tel. 27180548; www.veids.lv; Rīga, 2016. gada 20 jūlijs